Netwerk

Het DeLimes-netwerk wordt gevormd door mensen die het verlangen delen:

  • om organisaties mooier te maken,
  • door de vakman en het ontwikkelen van vakmanschap als uitgangspunt van organiseren te nemen.

Op dit moment maken meer dan 300 mensen (medewerkers, ZP’ers, managers, bestuurders, etc.) met sympathie voor en interesse in Rijnlands organiseren deel uit van dit groeiende netwerk. In verschillende delen van het land vinden periodiek netwerkbijeenkomsten plaats. (DeLimes, DeLimes-Noord, DeLimes-Zuid, etc.)

Spreekt dit u aan? Meer weten? Meedoen?

Neem gerust contact op, als u denkt dat het DeLimes-netwerk ook iets voor u is.