Leergang Nieuwe Wegen

We horen het vaak: ‘Ik heb een leuk vak. Maar die organisatie erom heen…’ Menig vakman (m/v) trekt mentaal de deur achter zich dicht voordat-ie aan het werk gaat.  Dan heeft-ie er geen last van. Terwijl die organisatie er nu juist zou moeten zijn om hem te helpen.

In de dagelijkse realiteit van de vakman veranderen dingen voortdurend. Het echte leven zit er omheen. Kinderen, cliënten, burgers, mensen van vlees en bloed. Organisaties hebben daar moeite mee. Die zijn vormgegeven naar de wetten van de bedrijfskunde. Dat verhoudt zich slecht. In de bedrijfskunde staan de dingen centraal: producten, diensten, cijfers, contracten, human resources – niet human beings. Dat proberen we wel, maar het blijven reparaties.

Doorsnee veranderkunde moet ook tot de reparaties worden gerekend. We onderscheiden drie niveaus: 1. iets toevoegen aan het systeem (bijvoorbeeld invoering van nieuw overheidsbeleid of automatisering), 2. iets veranderen aan het systeem (bijvoorbeeld reorganisatie), of 3. verandering van het idee van het systeem zelf. Dat laatste gaat gepaard met het zoeken naar Nieuwe Wegen. Wegen die leiden naar oplossingen voorbij het bedrijfskundig denken. Voorbij de organisatie. Voorbij de hark.

Wat we veel zien: het afbouwen van de hark. Managers en stafmensen worden naar huis gestuurd, met dank voor bewezen diensten. Tweede orde verandering dus. Op dezelfde wijze worden zelfsturende teams geïmplementeerd en met wat hulp op weg gestuurd. De transformatie doen we daarna wel.

Precies op dat punt begint de derde orde veranderkunde. Of liever gezegd: die is dan al begonnen.  Want, het is al gezegd, in de dagelijkse realiteit veranderen dingen voortdurend. Alleen tussen onze oren beweegt het maar moeilijk mee.

Wie het hardst gelooft dat daar – tussen de oren – de waarheid schuilt, heeft doorgaans de meeste moeite de verandering te volgen. De meeste kans maken vakmensen met exploratief gedrag, die bereid zijn steeds weer het wiel opnieuw uit te vinden.

Het doorzien en helpen van de complexe dynamiek die dan ontstaat, vormt de grondslag voor de derde orde veranderkunde. Het faciliteren van dat proces is waar het om gaat in de Leergang Nieuwe Wegen.

 

Klink hier voor een achtergrondartikel

Klik hier voor de brochure uit 2020.

Leergang derde orde veranderkunde

Als de verandering jouw organisatie bereikt, moet er iemand zijn die hem in goede banen leidt. Of eigenlijk zijn er twee rollen cruciaal. Vergelijk het met Swiebertje, die televisieserie van vroeger. Behoudende en exploratieve krachten vliegen elkaar voortdurend in de haren. Gepersonificeerd door Bromsnor en Swieber. Maar gelukkig zijn daar Saar, waardoor het een samenspel wordt, en een meneer de burgemeester die alles welwillend gadeslaat en het proces of de juiste tijden een zetje in de goede richting geeft. Voor die twee rollen ontwikkelden we een leergang. In twee varianten.

Speciaal voor HR-professionals, Beleidsmakers en Communicatiemedewerkers (en andere stafprofessionals die zien dat het op de oude manier niet meer werkt) ontwikkelden wij een state of the art leergang organisatieontwikkeling: Nieuwe Wegen, ook wel OD4HR genoemd. Geen opgewarmde kliekjes verandermanagement, maar een heuse verandering van de derde orde. Waarbij de verandering vanuit de mensen komt. Dit is trager, maar ook meer toekomstbestendig.

Dat beviel eigenlijk zo goed dat we deze leergang ook hebben omgebouwd voor mensen met een meer bestuurlijke verantwoordelijkheid. Waarbij we bestuurders breed zien.

En vervolgens hebben we beide leergangen samengevoegd tot de Leergang Nieuwe Wegen, zie hier de brochure. uit 2020.

‘Veranderen gaat één voor één,' zegt deelnemer Diralda van Dijke, van de Nationale Politie hierover. 'Ieder in zijn eigen tempo. Terwijl organisaties dikwijls willen dat we allemaal tegelijk veranderen. Daarmee hebben ze geen aandacht voor de verschillen tussen de mensen. En dit maakt glashelder waarom veranderen vaak niet lukt.’ Naast Diralda gingen nog dertien deelnemers afgelopen september van start met de eerste leergang. In vijf maandelijkse blokken van twee dagen halen we hen op toepasselijke plekken in Nederland door de theorie, ontwikkelen zij hun actorschap, ervaren ze praktische open werkvormen, leren ze veranderprocessen te ontwerpen en ontmoeten ze collega’s met ervaring. Tussendoor werken ze aan zichzelf en hun organisatie.  Vijf blokken van twee dagen. Iets voor jou? Je kunt je nu aanmelden via secretariaat@delimes.nl

HELAAS KUNNEN WIJ DOOR HET NOG ALTIJD HEERSENDE CORONAVIRUS EN DE DAARMEE SAMENHANGENDE MAATREGELEN DEZE OPLEIDING DIT JAAR NIET AANBIEDEN. WIJ HOPEN OP EEN HERSTART IN  2022.